Ambassador Page:


En hilsen fra ambassadøren

Kjære norske venner; velkommen til denne websiden som åpner en dør til Japan og Japans ambassade i Oslo.

Forbindelsene mellom Norge og Japan har vært og er langvarige og vennskapelige. Jeg er svært glad for å oppleve at forbindelsene mellom våre to land har utviklet seg videre i de to årene som har gått siden jeg kom hit. D.M. Kong Harald og Dronning Sonja var på statsbesøk i Japan kort tid etter at jeg ble utnevnt til Japans ambassadør i Norge. Et entusiastisk japansk folk ønsket de kongelige velkommen, og besøket falt sammen med den vakre kirsebær-blomstringen. Samtidig ble det gjennomført en rekke forskjellige næringslivsprogrammer. Statsbesøket bidro sterkt til å fremme vårt bilaterale vennskap.

Et nytt viktig besøk har nettopp funnet sted. Statsminister Bondevik er nylig kommet tilbake etter et meget vellykket besøk til Japan. Under dette besøket underskrev våre to regjeringer den samarbeidsavtalen for vitenskap og teknologi som ble foreslått av den norske regjeringen under Kongeparets statsbesøk.

Våre to land forsøker å utvide sin langvarige handelsutveksling til å omfatte felt basert på nye teknologier innen bioteknologi, helsestell, ny energi og liknende. Faktisk ønsker vi mer norsk investering i Japan innen anerkjente norske teknologier. Imidlertid har fortsatt skipsfart og fiske en fremtredende posisjon i våre forretningsforbindelser.

I fjor, i Trondheim by, fant det hittil største Japan-relaterte arrangementet sted. Det var iverksatt av NTNU, som alltid har vist interesse for vitenskapelig og teknologisk samarbeid med japanske institusjoner. Hele Trondheim var involvert i arrangementet, som omfattet 65 programmer fra japansk malerkunst, via te-seremoni og teaterfremføring, til robot- og hydrogen-bil utstillinger og næringslivsseminarer.

I 2005 markerer Norge at hundre år er gått siden unionen med Sverige ble oppløst. Dette året markerer også hundreårsjubileet for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Japan. Japan var et av de første landene som etablerte diplomatiske relasjoner med Norge i 1905. I samarbeid med norske partnere planlegger vi forskjellige arrangementer over hele landet for å markere dette langvarige vennskapet. Jeg mottar med glede alle gode ideer og forslag du måtte ha for markeringen av denne viktige hendelsen, og jeg håper at mange vil delta i arrangementene.

I sportssektoren har vi lært mye av Norge, for eksempel er vi sterkt opptatt av ski-idrett i dag. Det gleder meg at den sterke interessen for hverandres kulturuttrykk stadig utvides.

I løpet av de siste to årene har jeg gjennomført flere besøk og holdt offentlige taler for lokale forsamlinger i ulike deler av Norge – fra Nordkapp og Kirkenes til Bergen og Stavanger og i innlandsbyer som Kongsberg, Kongsvinger, Lillehammer og Røros. Overalt har jeg møtt mennesker med varme hjerter, og det, og landets skjønnhet, har imponert meg grenseløst. Jeg ønsker å besøke mange flere byer og tettsteder og møte så mange mennesker som mulig i Norge. Jeg håper jeg møter deg.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss gjennom denne websiden, på telefon eller ved å besøke ambassaden. Jeg vil også sette stor pris på tilbakemeldinger om innholdet i denne websiden.

Masao Kawai
Japans Ambassadør

Greetings from the Ambassador

Dear Norwegian friends; welcome to this website.

Japan and Norway have a long-standing friendly relationship. To my great satisfaction, I have been witnessing the further development of our cooperative relations since I came to Norway two years ago. Soon after I was assigned the Ambassador of Japan to Norway, the State Visit of Their Majesties King Harald and Queen Sonja to Japan took place. The Japanese people welcomed Their Majesties with enthusiasm in the beautiful cherry blossoming season. Various business programmes were conducted at the same time. The State Visit was a great success for the further enhancement of our bilateral friendship.

Another important visit for Norway has just taken place. Prime Minister Bondevik has recently returned after a very successful visit to Japan. During this visit our two governments signed a Science and Technology Cooperation Agreement which was proposed by the Norwegian Government during the State Visit of Their Majesties.

Shipping and fisheries have been major areas of our business exchanges over the years. Our two countries are trying to expand these exchanges into other areas which are based on new technologies like bio technology, health care, new energy and so on. Actually we would like to have more Norwegian investment in Japan with distinguished Norwegian technologies.

Last year the biggest ever Japan related event took place in the city of Trondheim, initiated by NTNU which has long standing interests in scientific and technological cooperation with Japanese institutions. The entire city was involved in the event which included 65 programmes ranging from Japanese painting, tea ceremonies, theatre performances to robot and hydro car exhibitions and business seminars.

In the field of culture and sports we have been learning many things from Norway, including skiing. I am pleased that the strong interest in each other’s cultures is growing in our two countries.

In 2005 Norway will mark the centenary of its dissolution from the Union with Sweden but it is also the centenary of diplomatic relations between Japan and Norway. Japan was one of the very first countries to establish diplomatic relations with Norway in 1905. We are planning various arrangements all over the country in concert with Norwegian partners to commemorate this long standing friendship. I will be very happy to receive your good ideas and proposals for this important undertaking and I hope that as many people as possible will participate in these events.

Over the last 2 years I have made extensive visits to various parts of Norway from Nordkapp and Kirkenes to Bergen, Stavanger and many inland cities and towns like Kongsberg, Kongsvinger, Lillehammer, Røros, meeting people as well as giving public speeches to local gatherings. The beauty of the country and the warm hearts of the people have impressed me. I would like to visit many other cities and towns and meet with as many people as possible in Norway. I look forward to meeting you.

This website should function as a gateway to Japan and the Japanese Embassy in Oslo. Should you have any further questions, please contact us through this website or directly at the Embassy. I would also appreciate any comments you may have on the content of this site.